Penekanan Utama

§ Mengaitkan Hajat Serta Keperluan Semasa Masyarakat - Dalam setiap bidang agama termasuk aqidah, ibadah, muamalat, muasyarat dan akhlak.

§ Mengembalikan Peranan Sistem Pengajian Pondok- Sistem yang telah wujud di zaman Rasulullah s.a.w yang menekankan aspek kefahaman, hafalan, amalan dan menyampaikan.

§ Mengembalikan Usaha Dakwah- Ulama’ sebagai penggerak usaha amr ma’ruf dan nahi mungkar ( Menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran). Menyeru seluruh umat untuk mentaati keseluruhan perintah Allah s.w.t mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.

§ Memilih Kehidupan Sederhana – Menitikberatkan kehidupan yang sederhana tanpa bermewah dan melalaikan. Mewujudkan sifat dan akhlak yang mulia yang mirip kepada ulama’ dahulu kala.

0 Response to "Penekanan Utama"

Catat Ulasan