Rancangan Madrasah

Menambah Jumlah Pelajar – Pihak pentadbiran madrasah bercadang untuk menambah bilangan pelajar memandangkan permintaan yang amat menggalakkan daripada masyarakat.

Tempat Belajar Yang Sesuai – Pihak madrasah juga sedang berusaha mencari kawasan perumahan yang sesuai untuk dijadikan tempat pengajian. Kemudahan yang sedia wujud sekarang adalah tidak berapa sesuai kerana tidak mempunyai persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. Pihak madrasah berpendapat untuk mewujudkan sebuah madrasah yang baik maka tenaga pengajar yang berkemampuan adalah lebih penting daripada bangunan. Oleh kerana itu beberapa pelajar dari kelas tinggi sekarang sedang dilatih untuk berkhidmat di madrasah sebagai guru selepas tamat pengajian mereka di Yaman kelak. Untuk sementara waktu tempat seperti rumah teres di kawasan perumahan adalah dianggap sesuai kerana aktiviti madrasah dapat menyumbang ke arah meningkatkan tahap agama di kawasan tersebut. Bagi perancangan masa depan pihak madrasah memang berhajat untuk mempunyai bangunan madrasah sendiri.

§ Mewujudkan Dana Pelajaran – Dalam rangka memajukan madrasah ini, maka perlu diwujudkan satu tabung yang bertujuan untuk manampung segala keperluan kewangan madrasah. Justeru pihak madrasah berhajat dan menyeru individu dan pihak syarikat serta korporat untuk menginfaqkan harta mereka ke dalm tabung ini secara bulanan, tahunan atau dalam apa bentuk sekalipun. Bantuan boleh di buat secara terang-terangan atau secara rahsia, ini adalah penting untuk menjaga keikhlasan para penderma.

§ Mewujudkan Program Tajaan – Pihak madrasah meminta simpati masyarakat terutama yang berhajat untuk menderma menaja operasi madrasah seperti bil elektrik, air, sewa rumah, makan minum atau apa-apa bentuk tajaan.

§ Ustaz Mengajar Sepenuh Masa – Adalah menjadi hasrat pihak madrasah untuk menyediakan saguhati bulanan yang mencukupi untuk tenaga pengajar supaya mereka tidak mencari kerja sambilan di luar. Ini adalah bertujuan supaya para ustaz memberi tumpuan yang sepenuhnya dalam bidang pengajian di madrasah tanpa memikirkan urusan keperluan.


0 Response to "Rancangan Madrasah"

Catat Ulasan