Sukatan Pelajaran

Berikut adalah nizam (sistem) yang digunakan oleh Madrasah al-Yamani. Nizam ini merupakan sistem pengajian pondok dan tempoh belajar adalah tujuh tahun. Masa yang lama diperlukan untuk memastikan kefahaman yang mentap dan ini dilakukan secara hafalan dan talaqqi dengan ustaz. Setiap kitab akan dibaca dari kulit ke kulit dan akan disyarahkan oleh ustaz yang mengajar. Penekanan utama akan di beri kepada penguasaan bahasa arab dan feqah Syafie.

Sukatan pelajaran yang tertera di bawah tidak mengikut keutamaan dan tahun pengajian. Ianya juga tidak menyenaraikan keseluruhan kitab-kitab yang akan digunakan.

§ Hafiz al-Quran – Menghafal 30 juzuk al-Quran dengan tajwid yang betul dan makhraj yang tepat.

§ Nahwu – Al-Ujrumiah, Kawakib ad-Durriah, Qatrunnada’ dan ibnu Aqil. Ilmu ini adalah matapelajaran yang penting untuk menghasilkan cabang ilmu yang lain.

§ Sarf – Matnu al-Bina wal asas, mizan al-sorf ,tasriful ‘Izzi & syarah kalilani ‘izzi

§ Tafsir – Al-Jalalain ( Syarah Sowi )

§ Hadith – Matan arba’in (hadith 40), ‘Umdah al-ahkam, Subulussalam, Bukhari dan lain-lain.

§ Feqah – Usul fiqh, Matan Abi Suja’, Safinah Naja, Baijuri, Qawaid Fiqhiyah dan Ayatul Ahkam ( ayat hukum )

§ Faraid – Arrahabiah, Zubat dan Tahrir

§ Balaghah – Husnu Shiyaghah

§ Mantiq – Tashiirul Mantiq

§ Sirah – Qisasul Nabiyeen sehingga Tariqul Khulafah

§ Tauhid – Al-Asyaari, Tuhfatul Murid, Nuruz Zholam dan sunnah wal Jamaah.

§ Insyak dan Khat.

§ Hiwar al-arabiah

0 Response to "Sukatan Pelajaran"

Catat Ulasan