Sasaran Madrasah

§ Pengajian Ke Peringkat Tinggi – Pelajar akan belajar di Madrasah al-Yamani bermula dari kelas pra hafiiz dan hafiz. Sekiranya mereka telah menghafal al-Quran seterusnya akan memasuki kelas pengajian kitab yang mengambil masa tujuh tahun. Para ustaz akan bertanggungjawab untuk mengajar dan mendidik pelajar secara khusus dan peribadi sehingga mereka mampu sampai ke tahap tertinggi.

§ Pengajian Ke Yaman – Tenaga pengajar di Madrasah al-Yamani mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa buah madrasah dan syeikh-syeikh di Hudaidah dan Hadramaut di Yaman. Mereka di sana bersedia untuk menyediakan tempat kepada pelajar Madrasah al-Yamani menyambung pengajian di Yaman. Pelajar memerlukan masa antara satu sehingga dua tahun untuk mendapat ijazah sanad dari syeikh-syeik yang mu’tabar.

§ Mendapat Tauliah Dan Mengajar – sekembali ke tanahair, mereka akan mendapatkan tauliah dan kelulusan dari Majlis-Majlis Agama Negeri untuk membolehkan mereka berkhidmat kepada madrasah dan khususnya kepada masyarakat di dalam dan luar bandar.

0 Response to "Sasaran Madrasah"

Catat Ulasan